Đèn báo không (Obstruction Light)

VNK04 - Đèn báo không cường độ sáng thấp

VNK04 - Đèn báo không cường độ sáng thấp

Chi tiết sản phẩm.

2.100.000₫

Type A: Medium intensity obstruction light

Type A: Medium intensity obstruction light

Thông số kỹ thuật.

0₫

Type C, Type B: Medium intensity obstruction light

Type C, Type B: Medium intensity obstruction light

Thông tin sản phẩm

0₫

VNK12 - Đèn báo không

VNK12 - Đèn báo không

7.500.000₫