Kipor

Máy Phát Điện KIPOR IG1000

Máy Phát Điện KIPOR IG1000

Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 0.9 kVA Số pha 1 pha ...

10.400.000₫

Máy Phát Điện KIPOR IG2000

Máy Phát Điện KIPOR IG2000

Thông số kỹ thuật Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 1.6 kVA ...

14.200.000₫

Máy Phát Điện KIPOR IG2600

Máy Phát Điện KIPOR IG2600

Thông số kỹ thuật Tần số định mức 50 Hz Số pha 1 pha Hệ thống làm...

19.300.000₫

Máy Phát Điện Kipor KDE3500T

Máy Phát Điện Kipor KDE3500T

Thông số kỹ thuật. Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 3 kVA ...

25.300.000₫

Máy Phát Điện Kipor KDE6500T

Máy Phát Điện Kipor KDE6500T

Thông số kỹ thuật Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 4.5 kVA ...

28.100.000₫

Máy Phát Điện Kipor KDE6700TA

Máy Phát Điện Kipor KDE6700TA

Thông số kỹ thuật. Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 4.5 kVA ...

29.900.000₫

Máy Phát Điện Kipor KGE6500X

Máy Phát Điện Kipor KGE6500X

Thông số kỹ thuật Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 5 kVA Số...

18.700.000₫

Máy Phát Điện Kipor KGE6500E

Máy Phát Điện Kipor KGE6500E

Thông số kỹ thuật Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 5 kVA Số...

20.300.000₫

Máy Phát Điện Kipor KGE4000X

Máy Phát Điện Kipor KGE4000X

Thông số kỹ thuật. Tần số định mức 50 Hz Công suất định mức 3 kVA ...

16.200.000₫