MCB - Cầu dao tự động

MCB 2CDS242001R0404

MCB 2CDS242001R0404

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH202L-C40 ...

350.000₫

MCB 2CDS212001R0504

MCB 2CDS212001R0504

ĐẶC TÍNNH KỸ THUẬT CỦA MCB ABB LOẠI S200 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ABB MCB S200 RANGE Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ...

478.000₫

MCB 2CDS212001R0634

MCB 2CDS212001R0634

ĐẶC TÍNNH KỸ THUẬT CỦA MCB ABB LOẠI S200 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ABB MCB S200 RANGE Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ...

478.000₫

MCB 2CDS243001R0064

MCB 2CDS243001R0064

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH203L-C6 ...

585.000₫

MCB 2CDS243001R0104

MCB 2CDS243001R0104

Chi tiết : 1.Mô tả Cầu dao điện tự động...

585.000₫

MCB 2CDS243001R0164

MCB 2CDS243001R0164

Chi tiết : 1.Mô tả Cầu dao điện tự động...

585.000₫

MCB 2CDS243001R0204

MCB 2CDS243001R0204

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH203L-C20 ...

585.000₫

MCB 2CDS243001R0254

MCB 2CDS243001R0254

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại S203-C50 ...

585.000₫

MCB 2CDS243001R0324

MCB 2CDS243001R0324

585.000₫

MCB 2CDS243001R0404

MCB 2CDS243001R0404

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH203L-C40 ...

560.000₫

MCB 2CDS213001R0504

MCB 2CDS213001R0504

ĐẶC TÍNNH KỸ THUẬT CỦA MCB ABB LOẠI S200 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ABB MCB S200 RANGE Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ...

727.000₫

MCB 2CDS213001R0634

MCB 2CDS213001R0634

ĐẶC TÍNNH KỸ THUẬT CỦA MCB ABB LOẠI S200 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ABB MCB S200 RANGE Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ...

727.000₫

MCB 2CDS244001R0064

MCB 2CDS244001R0064

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH204L-C6 ...

1.259.000₫

MCB 2CDS244001R0104

MCB 2CDS244001R0104

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH204L-C10 ...

1.259.000₫

MCB 2CDS244001R0164

MCB 2CDS244001R0164

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH204L-C16 ...

1.259.000₫

Hotline: 0904 586 522