TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN TOÀ NHÀ CAO TẦNG CHUNG CƯ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN TOÀ NHÀ CAO TẦNG CHUNG CƯ

Đăng bởi: Admin 0 Bình luận

Câu hỏi 1:

Em đang làm về lắp đặt điện tòa nhà cao tầng chung cư em muốn hỏi về tiêu chuẩn để lắp đặt?

Trả lời:

Có rất nhiều người khi thiết kế điện cho tòa nhà đặc biệt là các tòa nhà chung cư hay nhà dân đều gặp khó khăn trong việc lấy tiêu chuẩn ở đâu. Bài viết xin đề cập đến vấn đề này.

Hiện nay có 10 Tiêu chuẩn Việt Nam về lắp đặt điện cho các tòa nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC nhé:

1. TCVN 7447-5-55:2005._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Các thiết bị khác._ Số trang: 27tr;

2. TCVN 7447-4-43:2004._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-43: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống quá dòng._ Số trang: 26tr;

3. TCVN 7447-5-51:2004._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Quy tắc chung._ Số trang: 49tr;

4. TCVN 7447-4-42:2005._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-42: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt._ Số trang: 18tr;

5. TCVN 7447-4-41:2004._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-41: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống điện giật._ Số trang: 40tr;

6. TCVN 7447-7-710:2006._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. Khu vực y tế._ Số trang: 23tr;

7. TCVN 7447-5-53:2005._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Cách ly, đóng cắt và điều khiển.._ Số trang: 39tr;

8. TCVN 7447-4-44:2004._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-44: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ._ Số trang: 49tr;

9. TCVN 7447-1:2004._ Hệ thống lắp đặt điện tại các toà nhà. Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa._ Số trang: 41tr;

10. TCVN 7447-5-54:2005._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.

Câu hỏi 2:

Em đang làm về lắp đặt nước tiêu chuẩn việt nam về lắp đặt nước toà nhà cao tầng chung cư? em muốn hỏi về quy chuẩn?

Trả lời:

1. TCVN 4519-88._ Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm nghiệm thu và thi công._ Số trang: 34tr;

2. TCVN 5576:1991._ Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật._ Số trang: 96tr;

3. TCVN 4615-88._ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh._ Số trang: 9tr;

4. TCVN 6073:2005._ Sản phẩm sứ vệ sinh. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 19tr;

5. TCVN 6146:1996._ Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cung cấp nước uống. Hàm lượng chiết ra được của chì và thiếc. Phương pháp thử._ Số trang: 9tr;

6. TCVN 4474-87._ Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 30tr;

7. TCVN 6250:1997._ Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước. Hướng dẫn thực hành lắp đặt._ Số trang: 22tr;

8. TCVN 6151-4:2002._ Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hoá dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước. Yêu cầu kỹ thuật. Phần 4: Van và trang bị phụ._ Số trang: 18Tr;

9. TCVN 3786:1994._ Ống sành thoát nước và phụ tùng._ Số trang: 17tr;

10. TCVN 6151-5:2002._ Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hoá dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước. Yêu cầu kỹ thuật. Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống._ Số trang: 11Tr;

11. TCVN 7447-5-55:2005._ Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Các thiết bị khác._ Số trang: 27tr;

12. TCVN 6253:2003._ Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt. Đánh giá sự hoà tan. Xác định giá trị hoà tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối._ Số trang: 19tr;

Tags: Không có tag nào trong blog.

Hotline: 0904 586 522