ACB - Máy cắt không khí

ACB 3pha AN-06D3-06H

ACB 3pha AN-06D3-06H

Thông số kỹ thuật. SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN ...

45.000.000₫

ACB 3pha AN-08D3-08H

ACB 3pha AN-08D3-08H

Thông số kỹ thuật. SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN ...

49.000.000₫

ACB 3pha AN-10D3-10H

ACB 3pha AN-10D3-10H

Thông số kỹ thuật. SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN ...

49.500.000₫

ACB 3pha AN-13D3-13H

ACB 3pha AN-13D3-13H

Thông số kỹ thuật. SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN ...

50.000.000₫

ACB 3pha AN-16D3-16H

ACB 3pha AN-16D3-16H

52.000.000₫

Hotline: 0904 586 522