ACB - Máy cắt không khí

ACB 3pha AN-06D3-06H

ACB 3pha AN-06D3-06H

Thông số kỹ thuật.  SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN     MÃ HÀNG CODE SỐ CỰC / KIỂU POLES / TYPE DÒNG ĐỊNH MỨC In(A) DÒNG CẮT Icu (kA) AN-06D3-06H 3P / FIXED 630A 65 AN-08D3-08H 3P / FIXED 800A 65 AN-10D3-10H 3P / FIXED 1000A 65 AN-13D3-13H 3P / FIXED 1250A 65 AN-16D3-16H 3P /...

45.000.000₫

ACB 3pha AN-08D3-08H

ACB 3pha AN-08D3-08H

Thông số kỹ thuật.  SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN     MÃ HÀNG CODE SỐ CỰC / KIỂU POLES / TYPE DÒNG ĐỊNH MỨC In(A) DÒNG CẮT Icu (kA) AN-06D3-06H 3P / FIXED 630A 65 AN-08D3-08H 3P / FIXED 800A 65 AN-10D3-10H 3P / FIXED 1000A 65 AN-13D3-13H 3P / FIXED 1250A 65 AN-16D3-16H 3P /...

49.000.000₫

ACB 3pha AN-10D3-10H

ACB 3pha AN-10D3-10H

Thông số kỹ thuật.  SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN     MÃ HÀNG CODE SỐ CỰC / KIỂU POLES / TYPE DÒNG ĐỊNH MỨC In(A) DÒNG CẮT Icu (kA) AN-06D3-06H 3P / FIXED 630A 65 AN-08D3-08H 3P / FIXED 800A 65 AN-10D3-10H 3P / FIXED 1000A 65 AN-13D3-13H 3P / FIXED 1250A 65 AN-16D3-16H 3P /...

49.500.000₫

ACB 3pha AN-13D3-13H

ACB 3pha AN-13D3-13H

Thông số kỹ thuật.  SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN     MÃ HÀNG CODE SỐ CỰC / KIỂU POLES / TYPE DÒNG ĐỊNH MỨC In(A) DÒNG CẮT Icu (kA) AN-06D3-06H 3P / FIXED 630A 65 AN-08D3-08H 3P / FIXED 800A 65 AN-10D3-10H 3P / FIXED 1000A 65 AN-13D3-13H 3P / FIXED 1250A 65 AN-16D3-16H 3P /...

50.000.000₫

ACB 3pha AN-16D3-16H

ACB 3pha AN-16D3-16H

52.000.000₫

Hotline: 0904 586 522