Đèn Led Tube HoangSa (Tuýp Led)

Đèn Led Tuýp T5 4w

Đèn Led Tuýp T5 4w

Đèn led tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm  và 1200mm truyền thống, đèn led tuýp sử dụng trực tiếp điện 220V không dùng...

131.000₫

Đèn Led Tuýp T5 8w

Đèn Led Tuýp T5 8w

Đèn led tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm  và 1200mm truyền thống, đèn led tuýp sử dụng trực tiếp điện 220V không dùng...

173.000₫

Đèn Led Tuýp T8 9w

Đèn Led Tuýp T8 9w

Đèn led tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm  và 1200mm truyền thống, đèn led tuýp sử dụng trực tiếp điện 220V không dùng...

154.000₫

Đèn Led Tuýp T8 18w

Đèn Led Tuýp T8 18w

Đèn led tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm  và 1200mm truyền thống, đèn led tuýp sử dụng trực tiếp điện 220V không dùng...

244.000₫

Hotline: 0904 586 522