ACB - Máy cắt không khí

ACB 1SDA055632R1

ACB 1SDA055632R1

Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax New E1, Icu 415 V AC = 42kA, Size Iu = 1250A, đơn vị chuyến đi điện tử...

90.429.000₫

ACB 1SDA055664R1

ACB 1SDA055664R1

Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax New E1, Icu 415 V AC = 42kA, Size Iu = 1600A, đơn vị chuyến đi điện tử...

92.690.000₫

ACB 1SDA055824R1

ACB 1SDA055824R1

Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax mới E2, Icu 415 V AC = 42kA, Size Iu = 2000A, đơn vị chuyến đi điện tử...

118.208.000₫

ACB 1SDA055696R1

ACB 1SDA055696R1

Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax New E1, Icu 415 V AC = 50kA, Size Iu = 800A, đơn vị chuyến đi điện tử...

93.933.000₫

ACB 1SDA055728R1

ACB 1SDA055728R1

Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax New E1, Icu 415 V AC = 50kA, Size Iu = 1250A, đơn vị chuyến đi điện tử...

99.568.000₫

ACB 1SDA055888R1

ACB 1SDA055888R1

Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax mới E2, Icu 415 V AC = 65kA, Size Iu = 1600A, đơn vị chuyến đi điện tử...

118.684.000₫

ACB 1SDA055920R1

ACB 1SDA055920R1

Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax mới E2, Icu 415 V AC = 65kA, Size Iu = 2000A, đơn vị chuyến đi điện tử...

137.334.000₫

ACB 1SDA056112R1

ACB 1SDA056112R1

Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax mới E3, Icu 415 V AC = 65kA, Size Iu = 2500A, đơn vị chuyến đi điện tử...

186.746.000₫

ACB 1SDA056144R1

ACB 1SDA056144R1

Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax mới E3, Icu 415 V AC = 65kA, Size Iu = 3200A, đơn vị chuyến đi điện tử...

192.864.000₫

ACB 1SDA057040R1

ACB 1SDA057040R1

Chi tiêt: Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax mới E6, Icu 415 V AC = 150kA, Size Iu = 3200A,...

592.281.000₫

ACB 1SDA057072R1

ACB 1SDA057072R1

Chi tiết: Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax mới E6, Icu 415 V AC = 150kA, Size Iu = 4000A,...

610.600.000₫

ACB 1SDA057104R1

ACB 1SDA057104R1

Chi tiết: Bộ phận ngắt mạch không khí tự động, SACE Emax mới E6, Icu 415 V AC = 150kA, Size Iu = 5000A,...

629.484.000₫

ACB 1SDA057136R1

ACB 1SDA057136R1

Máy cắt không khí ACB-Loại Emax Emax - Air circuit breaker Sản xuất tại ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch ...

805.504.000₫

ACB 1SDA055616R1

ACB 1SDA055616R1

Thông tin chứa Gói Cấp 1 đơn vị: 1 mảnh Gói Cấp 1 Chiều rộng: 515 mm...

89.525.000₫

ACB 1SDA059666R1

ACB 1SDA059666R1

Chi tiết: Chỉnh dòng quá tải: Với trip điện tử: từ 0.4 - 1 In Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt,...

22.049.000₫

Hotline: 0904 586 522