LS

MCCB 3P ABN803c - 630A

MCCB 3P ABN803c - 630A

Thuộc dãy sản phẩm ABN của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức :500,630...

11.500.000₫

MCCB 3P LS ABS803c - 800A

MCCB 3P LS ABS803c - 800A

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm ABS của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức :500,630,800 A...

13.100.000₫

MCCB 3P ABS53c - 50A

MCCB 3P ABS53c - 50A

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm ABS của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức :15,20,30,40,50 A...

865.000₫

MCCB 3P ABS53c - 40A

MCCB 3P ABS53c - 40A

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm ABS của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức :15,20,30,40,50 A...

865.000₫

MCCB 3P ABS53c - 30A

MCCB 3P ABS53c - 30A

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm ABS của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức :15,20,30,40,50 A...

865.000₫

MCCB 3P ABS53c - 20A

MCCB 3P ABS53c - 20A

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm ABS của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức :15,20,30,40,50 A...

865.000₫

MCCB 3P ABN803c - 800A

MCCB 3P ABN803c - 800A

Thuộc dãy sản phẩm ABN của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức :500,630,800...

13.100.000₫

ABS33c - 10A

ABS33c - 10A

Số cực : 3 cực Dòng định mức : 5A - 10A Dòng cắt : 14kA Bảng...

760.000₫

ABN403c 3 pha - 400A

ABN403c 3 pha - 400A

​ Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm ABN của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức...

4.575.000₫

ABN403c 3 pha - 350A

ABN403c 3 pha - 350A

​ Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm ABN của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức...

4.575.000₫

ABN403c 3 pha - 300A

ABN403c 3 pha - 300A

​ Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm ABN của dòng METASOL Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Số cực (pha):3p Dòng định mức...

4.575.000₫

ABN203c 3 pha - 250A

ABN203c 3 pha - 250A

Bảng giá LS

1.820.000₫

ABN203c 3 pha - 225A

ABN203c 3 pha - 225A

Bảng giá LS

1.820.000₫

ABN203c 3 pha - 200A

ABN203c 3 pha - 200A

Bảng giá LS

1.820.000₫

ABN203c 3 pha - 175A

ABN203c 3 pha - 175A

Bảng giá LS

1.820.000₫

Hotline: 0904 586 522