Đèn Led Panel HoangSa

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

552.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa  - 18W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 18W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

300.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 12W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 12W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

207.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 9W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 9W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

183.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 6W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 6W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

144.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

90.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

90.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W Tròn small

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W Tròn small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

540.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 18W Tròn small

Đèn Led Panel light HoangSa - 18W Tròn small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

292.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 12W Tròn small

Đèn Led Panel light HoangSa - 12W Tròn small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

204.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 6W Tròn small

Đèn Led Panel light HoangSa - 6W Tròn small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

138.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 9W Tròn small

Đèn Led Panel light HoangSa - 9W Tròn small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

180.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W Tròn small

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W Tròn small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

86.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W Tròn - Nhỏ - Ốp Trần

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W Tròn - Nhỏ - Ốp Trần

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

660.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 18W Tròn - Nhỏ - Ốp Trần

Đèn Led Panel light HoangSa - 18W Tròn - Nhỏ - Ốp Trần

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu  mỏng. Đèn có mặt chống chói, không gây nháy mắt với công nghệ ánh sáng khuyếch tán cho...

342.000₫

Hotline: 0904 586 522