Hyundai

Máy phát điện Hyundai HY2500L

Máy phát điện Hyundai HY2500L

Model: HY2500L Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 13L Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L Thời gian chạy liên tục: 22h(50% CS) Tiêu hao nhiên liệu: 1.1L/h (100%CS) Đầu...

11.000.000₫ 11.500.000₫

Máy phát điện Hyundai HY2500LE

Máy phát điện Hyundai HY2500LE

Máy phát điện xăng 2kW máy trần, đề nổ  Model: HY2500LE Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 13L Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L Thời gian chạy liên...

13.200.000₫

Máy phát điện Hyundai HY3100L

Máy phát điện Hyundai HY3100L

Máy phát điện xăng 2.5kW máy trần, giật nổ  Model: HY3100L Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 13L Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L Thời gian chạy liên...

12.500.000₫

Máy phát điện Hyundai HY3100LE

Máy phát điện Hyundai HY3100LE

Máy phát điện xăng 2.5kW máy trần, đề nổ  Model: HY3100LE Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 13L Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L Thời gian chạy liên...

14.400.000₫

Máy phát điện Huyndai HY6000L

Máy phát điện Huyndai HY6000L

Máy phát điện xăng 4kW máy trần, giật nổ  Model: HY6000L Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 25L Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L Thời gian chạy liên...

18.500.000₫

Máy phát điện Hyundai HY6000LE

Máy phát điện Hyundai HY6000LE

Máy phát điện xăng 4kW máy trần, đề nổ  Model: HY6000LE Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 25L Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L Thời gian chạy liên...

20.500.000₫

Máy phát điện Hyundai HY7000LE

Máy phát điện Hyundai HY7000LE

Máy phát điện xăng 5kW máy trần, đề nổ  Model: HY7000LE Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 25L Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 Thời gian chạy liên tục:...

22.600.000₫

Máy phát điện Hyundai HY9000LE

Máy phát điện Hyundai HY9000LE

Máy phát điện xăng 6kW máy trần, đề nổ  Model: HY 9000LE Công suất liên tục/tối đa: 6.0/6.6 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 25L Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L Thời gian chạy...

24.000.000₫

Máy phát điện Hyundai HY12000LE

Máy phát điện Hyundai HY12000LE

Máy phát điện xăng 8.5kW máy trần, đề nổ  Model: HY 12000LE Công suất liên tục/tối đa: 8.5/9.5 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 25L Dung tích dầu bôi trơn: 1.5 L Thời gian chạy...

94.000.000₫

Hotline: 0904 586 522