Hyundai

Máy phát điện Hyundai HY2500L

Máy phát điện Hyundai HY2500L

Model: HY2500L Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 13L Dung tích dầu bôi trơn: 0.6...

11.000.000₫ 11.500.000₫

Máy phát điện Hyundai HY2500LE

Máy phát điện Hyundai HY2500LE

Máy phát điện xăng 2kW máy trần, đề nổ Model: HY2500LE Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw Dung tích...

13.200.000₫

Máy phát điện Hyundai HY3100L

Máy phát điện Hyundai HY3100L

Máy phát điện xăng 2.5kW máy trần, giật nổ Model: HY3100L Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw Dung tích...

12.500.000₫

Máy phát điện Hyundai HY3100LE

Máy phát điện Hyundai HY3100LE

Máy phát điện xăng 2.5kW máy trần, đề nổ Model: HY3100LE Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw Dung tích...

14.400.000₫

Máy phát điện Huyndai HY6000L

Máy phát điện Huyndai HY6000L

Máy phát điện xăng 4kW máy trần, giật nổ Model: HY6000L Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4 Kw Dung tích...

18.500.000₫

Máy phát điện Hyundai HY6000LE

Máy phát điện Hyundai HY6000LE

Máy phát điện xăng 4kW máy trần, đề nổ Model: HY6000LE Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4 Kw Dung tích...

20.500.000₫

Máy phát điện Hyundai HY7000LE

Máy phát điện Hyundai HY7000LE

Máy phát điện xăng 5kW máy trần, đề nổ Model: HY7000LE Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw Dung tích...

22.600.000₫

Máy phát điện Hyundai HY9000LE

Máy phát điện Hyundai HY9000LE

Máy phát điện xăng 6kW máy trần, đề nổ Model: HY 9000LE Công suất liên tục/tối đa: 6.0/6.6 Kw Dung...

24.000.000₫

Máy phát điện Hyundai HY12000LE

Máy phát điện Hyundai HY12000LE

Máy phát điện xăng 8.5kW máy trần, đề nổ Model: HY 12000LE Công suất liên tục/tối đa: 8.5/9.5 Kw Dung...

94.000.000₫

Hotline: 0904 586 522