MCB - Cầu dao tự động

MCB 2CDS241001R0064

MCB 2CDS241001R0064

Thông tin: Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH201L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS241001R0064 Dòng định mức: 6 A Số cực: 1 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000 lần...

122.000₫

MCB 2CDS241001R0104

MCB 2CDS241001R0104

Mô tả Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH201L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS241001R0104 Dòng định mức: 10 A Số cực: 1 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000 lần...

122.000₫

MCB 2CDS241001R0164

MCB 2CDS241001R0164

Chi tiết: 1.Mô tả Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH201L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS241001R0164   Dòng định mức: 16 A Số cực: 1 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000...

122.000₫

MCB 2CDS241001R0204

MCB 2CDS241001R0204

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH201L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS241001R0204   Dòng định mức: 20 A Số cực: 1 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000...

122.000₫

MCB 2CDS241001R0254

MCB 2CDS241001R0254

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH201L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS241001R0254 Dòng định mức: 25 A Số cực: 1 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000...

122.000₫

MCB 2CDS241001R0324

MCB 2CDS241001R0324

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH201L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS241001R0324 Dòng định mức: 32 A Số cực: 1 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000...

122.000₫

MCB 2CDS241001R0404

MCB 2CDS241001R0404

Mô tả chi tiết: Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH201L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS241001R0404 Dòng định mức: 40 A Số cực: 1 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện:...

124.000₫

MCB 2CDS211001R0504

MCB 2CDS211001R0504

ĐẶC TÍNH KỶ THUẬT CỦA MCB ABB LOẠI S200 Sản xuất tại Châu Âu Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện 10.000 lần đóng cắt Sử dụng để bảo vệ...

186.000₫

MCB 2CDS211001R0634

MCB 2CDS211001R0634

ĐẶC TÍNNH KỸ THUẬT CỦA MCB ABB LOẠI S200 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ABB MCB S200 RANGE Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt Sử dụng để bảo...

186.000₫

MCB 2CDS242001R0064

MCB 2CDS242001R0064

1.Mô tả Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH202L-C6 Mã sản phẩm: 2CDS242001R0064   Dòng định mức: 6 A Số cực: 2 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000 lần...

344.000₫

MCB 2CDS242001R0104

MCB 2CDS242001R0104

Chi tiết : 1.Mô tả Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH202L-C10 Mã sản phẩm: 2CDS242001R0104 Dòng định mức: 10 A Số cực: 2 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện:...

344.000₫

MCB 2CDS242001R0164

MCB 2CDS242001R0164

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH202L-C16 Mã sản phẩm: 2CDS242001R0164 Dòng định mức: 16 A Số cực: 2 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000...

344.000₫

MCB 2CDS242001R0204

MCB 2CDS242001R0204

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH202L-C20 Mã sản phẩm: 2CDS242001R0204 Dòng định mức: 20 A Số cực: 2 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000...

344.000₫

MCB 2CDS242001R0254

MCB 2CDS242001R0254

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH202L-C25  Mã sản phẩm: 2CDS242001R0254 Dòng định mức: 25 A Số cực: 2 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000...

344.000₫

MCB 2CDS242001R0324

MCB 2CDS242001R0324

Chi tiết : Cầu dao điện tự động Compact Home loại SH202L-C32 Mã sản phẩm: 2CDS242001R0324  Dòng định mức: 32 A Số cực: 2 Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt, độ bền điện: 10.000...

344.000₫

Hotline: 0904 586 522