Đèn Led Downlight HoangSa

Đèn LED Downlight 12W - 5inch

Đèn LED Downlight 12W - 5inch

 Đèn led Downlight là giải pháp mới trong chiếu sáng trang trí của Hoàng Sa LED, đem lại điểm nhấn sang trọng cho không gian. Đèn thích hợp áp dụng cho những không...

373.000₫

Đèn LED Downlight 10W - 4inch

Đèn LED Downlight 10W - 4inch

 Đèn led Downlight là giải pháp mới trong chiếu sáng trang trí của Hoàng Sa LED, đem lại điểm nhấn sang trọng cho không gian. Đèn thích hợp áp dụng cho những không...

306.000₫

Đèn LED Downlight 8W - 3,5 inch

Đèn LED Downlight 8W - 3,5 inch

 Đèn led Downlight là giải pháp mới trong chiếu sáng trang trí của Hoàng Sa LED, đem lại điểm nhấn sang trọng cho không gian. Đèn thích hợp áp dụng cho những không...

251.000₫

Đèn LED Downlight 6W - 3 inch

Đèn LED Downlight 6W - 3 inch

 Đèn led Downlight là giải pháp mới trong chiếu sáng trang trí của Hoàng Sa LED, đem lại điểm nhấn sang trọng cho không gian. Đèn thích hợp áp dụng cho những không...

189.000₫

Đèn LED Downlight 4W - 3 inch

Đèn LED Downlight 4W - 3 inch

 Đèn led Downlight là giải pháp mới trong chiếu sáng trang trí của Hoàng Sa LED, đem lại điểm nhấn sang trọng cho không gian. Đèn thích hợp áp dụng cho những không...

182.000₫

Đèn LED Downlight 4W - 2,5 inch

Đèn LED Downlight 4W - 2,5 inch

 Đèn led Downlight là giải pháp mới trong chiếu sáng trang trí của Hoàng Sa LED, đem lại điểm nhấn sang trọng cho không gian. Đèn thích hợp áp dụng cho những không...

147.000₫

Hotline: 0904 586 522