MCCB - Máy Aptomat khối

ABS202c 2 pha - 250A

ABS202c 2 pha - 250A

Bảng giá LS

1.755.000₫

ABS202c 2 pha - 225A

ABS202c 2 pha - 225A

Bảng giá LS

1.755.000₫

ABS202c 2 pha - 200A

ABS202c 2 pha - 200A

Bảng giá LS

1.755.000₫

ABS202c 2 pha - 175A

ABS202c 2 pha - 175A

Bảng giá LS

1.755.000₫

ABS202c 2 pha - 150A

ABS202c 2 pha - 150A

Bảng giá LS

1.755.000₫

MCCB ABB 1SDA066486R1

MCCB ABB 1SDA066486R1

Chi tiết : 1.Mô tả Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA066486R1 Dòng định mức: 20 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu...

1.238.000₫

MCCB ABB 1SDA066487R1

MCCB ABB 1SDA066487R1

Chi tiết : 1.Mô tả Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA066487R1 Dòng định mức: 25 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu...

1.238.000₫

MCCB ABB 1SDA066488R1

MCCB ABB 1SDA066488R1

Chi tiết : 1.Mô tả Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA066488R1 Dòng định mức: 30 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu...

1.238.000₫

MCCB 1SDA068754R1

MCCB 1SDA068754R1

Chi tiết : Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA068754R1 Dòng định mức: 32 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu chuẩn...

1.238.000₫

MCCB 1SDA066489R1

MCCB 1SDA066489R1

Chi tiết : Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA066489R1 Dòng định mức: 40 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu chuẩn...

1.238.000₫

MCCB 1SDA066491R1

MCCB 1SDA066491R1

Chi tiết : Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA066491R1 Dòng định mức: 60 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu chuẩn...

1.368.000₫

MCCB 1SDA068765R1

MCCB 1SDA068765R1

Chi tiết : Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA068765R1 Dòng định mức: 63 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu chuẩn IEC...

1.629.000₫

MCCB 1SDA066492R1

MCCB 1SDA066492R1

Chi tiết : Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA066492R1 Dòng định mức: 70 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu chuẩn...

1.629.000₫

MCCB 1SDA066493R1

MCCB 1SDA066493R1

Chi tiết : Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA066493R1 Dòng định mức: 80 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu chuẩn...

1.629.000₫

MCCB 1SDA066494R1

MCCB 1SDA066494R1

Chi tiết : Cầu dao điện tự động dạng khối loại A1C Mã sản phẩm: 1SDA066494R1 Dòng định mức: 90 A Số cực: 1 Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu chuẩn...

1.629.000₫

Hotline: 0904 586 522