Đèn Led HoangSa Highbay

Đèn Led Highbay 80W

Đèn Led Highbay 80W

1.600.000₫

Đèn Led Highbay 100W

Đèn Led Highbay 100W

3.521.000₫

Đèn Led Highbay 150W

Đèn Led Highbay 150W

4.123.000₫

Đèn Led Highbay 200W

Đèn Led Highbay 200W

     Đặc tính:  - Nguồn sáng chất rắn, hiệu suất cao, có độ bền cao.  - Đèn LED nhà xưởng (LED HIGH BAY) là đèn sử dụng nguồn sáng LED công suất cao ( High Power LED),...

5.154.600₫

Hotline: 0904 586 522