Động cơ Fanuc

SERVO MOTOR A06B-0247-B101

SERVO MOTOR A06B-0247-B101

A06B-0247-B101 Fanuc AC Servo Motor AiF 22/3000 mới và chính hãng. Sản phẩm có trong kho sẽ giao cho quý vị trong vòng 24h Sản phẩm đặt...

1.500₫

SERVO MOTOR A06B-0076-B103

SERVO MOTOR A06B-0076-B103

A06B-0076-B103 Fanuc AC servo motor biS 8/3000HV mới và chính hãng. Sản phẩm có trong kho sẽ giao cho quý vị trong vòng 24h Sản phẩm đặt...

1.000₫

SERVO MOTOR A06B-0075-B503

SERVO MOTOR A06B-0075-B503

A06B-0075-B503 Fanuc AC servo motor BisS 8/3000 mới và chính hãng. Sản phẩm có trong kho sẽ giao cho quý vị trong vòng 24h Sản phẩm...

1.500₫

SERVO MOTOR A06B-0075-B103

SERVO MOTOR A06B-0075-B103

A06B-0075-B103 Fanuc AC servo motor Bis 8/3000 mới và chính hãng 100% . Condition: NEW, in box √...

1.150₫

SERVO MOTOR A06B-0062-B503

SERVO MOTOR A06B-0062-B503

A06B-0062-B503 Fanuc AC servo motor BiS 2/4000HV mới và chính hãng . Sản phẩm có trong kho sẽ giao cho quý vị trong...

1.350₫