MCB - Cầu dao tự động

MCB 2P LS, BKN 2P, 32A, 6KA

MCB 2P LS, BKN 2P, 32A, 6KA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   Số cực : 2 cực Dòng định mức : 32A Dòng cắt : 6kA Hãng sản xuất : LS -  Hàn Quốc Bảng giá LS

162.000₫

MCB 2P LS, BKN 2P, 25A, 6KA

MCB 2P LS, BKN 2P, 25A, 6KA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   Số cực : 2 cực Dòng định mức : 25A Dòng cắt : 6kA Hãng sản xuất : LS -  Hàn Quốc Bảng giá LS

162.000₫

MCB 2P LS, BKN 2P, 20A, 6KA

MCB 2P LS, BKN 2P, 20A, 6KA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   Số cực : 2 cực Dòng định mức : 20A Dòng cắt : 6kA Hãng sản xuất : LS -  Hàn Quốc Bảng giá LS

162.000₫

MCB 2P LS, BKN 2P, 16A, 6KA

MCB 2P LS, BKN 2P, 16A, 6KA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   Số cực : 2 cực Dòng định mức : 16A Dòng cắt : 6kA Hãng sản xuất : LS -  Hàn Quốc Bảng giá LS

162.000₫

MCB 2P LS, BKN 2P, 10A, 6KA

MCB 2P LS, BKN 2P, 10A, 6KA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   Số cực : 2 cực Dòng định mức : 10A Dòng cắt : 6kA Hãng sản xuất : LS -  Hàn Quốc Bảng giá LS

162.000₫

MCB 2P LS, BKN 2P, 6A, 6KA

MCB 2P LS, BKN 2P, 6A, 6KA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   Số cực : 2 cực Dòng định mức : 6A Dòng cắt : 6kA Hãng sản xuất : LS -  Hàn Quốc Bảng giá LS

162.000₫

MCB 1P LS, BKN 1P, 63A

MCB 1P LS, BKN 1P, 63A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   Số cực : 1 cực Dòng định mức : 63A Dòng cắt : 6kA Hãng sản xuất : LS -  Hàn Quốc Bảng giá LS

78.000₫

MCB 1P LS, BKN 1P, 40A, 6KA

MCB 1P LS, BKN 1P, 40A, 6KA

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A Đặc tính: Đường cong loại B,C,D Số cực (pha): 1p Khả năng...

74.000₫

MCB 1P LS, BKN 1P, 32A, 6KA

MCB 1P LS, BKN 1P, 32A, 6KA

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A Đặc tính: Đường cong loại B,C,D Số cực (pha): 1p Khả năng...

74.000₫

MCB 1P LS, BKN 1P, 25A, 6KA

MCB 1P LS, BKN 1P, 25A, 6KA

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A Đặc tính: Đường cong loại B,C,D Số cực (pha): 1p Khả năng...

74.000₫

MCB 1P LS, BKN 1P, 20A, 6KA

MCB 1P LS, BKN 1P, 20A, 6KA

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A Đặc tính: Đường cong loại B,C,D Số cực (pha): 1p Khả năng...

74.000₫

MCB 1P LS, BKN 1P, 16A, 6KA

MCB 1P LS, BKN 1P, 16A, 6KA

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A Đặc tính: Đường cong loại B,C,D Số cực (pha): 1p Khả năng...

74.000₫

MCB 1P LS, BKN 1P, 6A, 6KA

MCB 1P LS, BKN 1P, 6A, 6KA

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A Đặc tính: Đường cong loại B,C,D Số cực (pha): 1p Khả năng...

74.000₫

MCB 1P LS, BKN 1P, 10A, 6KA

MCB 1P LS, BKN 1P, 10A, 6KA

Thông tin mô tả Thuộc dãy sản phẩm BKN của dòng BK Series Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A Đặc tính: Đường cong loại B,C,D Số cực (pha): 1p Khả năng...

74.000₫

MCB 1P LS, BKN 1P, 50A

MCB 1P LS, BKN 1P, 50A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   Số cực : 1 cực Dòng định mức : 50A Dòng cắt : 6kA Hãng sản xuất : LS -  Hàn Quốc Bảng giá LS

78.000₫

Hotline: 0904 586 522