Dây Trần Phú

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 0,3

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 0,3

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 10/0,2

820₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 0,5

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 0,5

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 16/0,2

1.410₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 0,7

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 0,7

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 22/0,2

1.820₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 0,75

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 0,75

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 24/0,2

1.920₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 1

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 1

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 32/0,2

2.550₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 1,5

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 1,5

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 30/0,25

3.850₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 2,5

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 2,5

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 50/0,25

6.180₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 4

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 4

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 80/0,25

9.680₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 6

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 6

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 120/0,25

14.050₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 10

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 10

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 200/0,25

25.220₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 16

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 16

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 320/0,25

39.250₫

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 25

Dây đơn bọc nhiều sợi VCm 25

Bảng giá cập nhật ngày 01/07/2013 Số sợi/đk sợi : 500/0,25

59.580₫

Dây đôi mềm dẹt nhiều sợi VCm 0,5

Dây đôi mềm dẹt nhiều sợi VCm 0,5

Loại : Dây dẹt Hãng sản xuất : Trần Phú Xuất xứ : Vietnam Chất liệu lõi : Đồng Chất liệu vỏ : PVC

3.340₫

Dây đôi mềm dẹt nhiều sợi VCm 0,7

Dây đôi mềm dẹt nhiều sợi VCm 0,7

Loại : Dây dẹt Hãng sản xuất : Trần Phú Xuất xứ : Vietnam Chất liệu lõi : Đồng Chất liệu vỏ : PVC

4.290₫

Dây đôi mềm dẹt nhiều sợi VCm 075

Dây đôi mềm dẹt nhiều sợi VCm 075

4.510₫

Hotline: 0904 586 522