Đèn Led HoangSa

Đèn Led Bulb tròn - 9w

Đèn Led Bulb tròn - 9w

Model / Chủng loại ...

153.000₫

Đèn Led Tuýp T5 4w

Đèn Led Tuýp T5 4w

Đèn led tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm...

131.000₫

Đèn Led Tuýp T5 8w

Đèn Led Tuýp T5 8w

Đèn led tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm...

173.000₫

Đèn Led Tuýp T8 9w

Đèn Led Tuýp T8 9w

Đèn led tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm...

154.000₫

Đèn Led Tuýp T8 18w

Đèn Led Tuýp T8 18w

Đèn led tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm...

244.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

552.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa  - 18W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 18W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

300.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 12W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 12W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

207.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 9W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 9W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

183.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 6W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 6W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

144.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

90.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W vuông small

Đèn Led Panel light HoangSa - 3W vuông small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

90.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W Tròn small

Đèn Led Panel light HoangSa - 25W Tròn small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

540.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 18W Tròn small

Đèn Led Panel light HoangSa - 18W Tròn small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

292.000₫

Đèn Led Panel light HoangSa - 12W Tròn small

Đèn Led Panel light HoangSa - 12W Tròn small

Đèn led panel là loại đèn led có thiết kế theo dạng tấm vuông với bề dày siêu mỏng....

204.000₫

Hotline: 0904 586 522