Máng đèn

Máng đèn âm trần T8, mặt đèn bằng mica mè (nhựa Prismatic) dùng trần nổi T-bar

Máng đèn âm trần T8, mặt đèn bằng mica mè (nhựa Prismatic) dùng trần nổi T-bar

Đặc điểm: Sử dụng cho trần T-bar thạch cao. Chóa phản quang được thiết kế loại I (thanh ngang bằng...

661.000₫